Andalus Corporation Pte. Ltd.

Kelas Bimbingan Menengah
PENDAHULUAN
Program ini disusun agar para pelajar yang telah melalui pendidikan Kelas Bimbingan Kanak-Kanak (KBK) dapat meneruskan pembelajaran agama di peringkat yang lebih tinggi. Kurikulum peringkat menengah yang disediakan untuk mereka adalah bersesuaian dengan tahap perkembangan mereka.

MATLAMAT
Program ini diharapkan dapat menyediakan pengetahuan agama Islam yang lebih lanjut kepada para pelajar. Secara khususnya para pelajar yang mengikuti program ini dapat:

 • Mendalami ilmu-ilmu Islam yang asas
 • Mengenali hukum-hukum pembacaan Al-Quran
 • Menghafal doa-doa harian dan menjadikannya amalan harian
 • Menyingkap permasalahan fiqh dari sudut ibadat, mua’amalat dan lain-lain
 • Mempelajari bahasa Arab dan asasnya
 • Mendapat pendedahan mengenai Sejarah Islam dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. hingga kini
 • Mendalami persoalan-persoalan Aqidah dan isu-isu berkaitan dengannya
 • Mempelajari mata pelajaran Akhlak dengan lebih mendalam.
TEMPOH DAN MASA PEMBELAJARAN
Jangka masa pembelajaran bagi program KBM 1 - 4 ialah 4 tahun. Setiap tahun mengandungi 2 semester. Setiap semester merangkumi 17 minggu pembelajaran, 1 minggu ulangkaji dan 2 minggu peperiksaan. Bagi setiap sesi pembelajaran, ianya akan berlangsung selama 3 jam

MATA PELAJARAN

Mata pelajaran yang dipelajari:

 • Sejarah Islam
 • Aqidah Islamiah
 • Fiqh Islami
 • Akhlak Islamiah
 • Bahasa Arab
 • Tajwid & Al-Quran

Pembahagiannya adalah seperti berikut:

 

Semester Subjek
1 Aqidah Sejarah Bahasa Arab Al-Quran/Tajwid Solat
2 Fiqh Akhlak Bahasa Arab Al-Quran/Tajwid Solat


 

ALIRAN KBM
Selepas pelajar menamatkan program KBM 1 - 4, mereka boleh meneruskan pengajian secara separuh masa di peringkat Diploma Pengajian Islam kelolaan Andalus. Manakala sekiranya pelajar berkenaan ingin melanjutkan pelajarannya secara sepenuh masa, mereka boleh ikuti program Pra Diploma di Al-Zuhri yang kemudiannya membolehkan mereka untuk melanjutkan ke peringkat Diploma sepenih masa. Dengan kelulusan di peringkat Diploma pelajar dapat meneruskan pengajian tinggi mereka dalam bidang ugama/ukhrawi di universiti.

YURAN
Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $12.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $65 sebulan.

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.